Fauna Marina Balear

FLORA MArina balear

No es pot xerrar de la flora marina de les Illes Balears sense mencionar la posidònia oceànica. La posidònia oceànica és una planta amb flors i fruits, exclusiva del mar Mediterrani. Es desenvolupa formant grans extensions en forma de praderies i té un creixement molt lent. Té una importància fonamental en l’ecosistema marí-platja-duna de la Mediterrània.. A les illes hi ha l’escull de posidònia de més envergadura de tota la Mediterrània

Funcions principals de les praderies de posidònia: Fixen CO2, i produeixen oxigen, protegeixen les costes contra el desgaste. Són una reserva de biodiversitat per la gran quantitat d’espècies animals i vegetals que troben dins de l’hàbitat un lloc d’alimentació, protecció. Produeixen gran part del sediment que forma part de la sorra de les nostres platges.Desgraciadament, aquesta espècie es troba en regressió.

Posidonia oceanica - Wikipedia, la enciclopedia libre
La 'Posidonia oceánica' está en regresión desde hace medio sigloLas praderas marinas absorben 227 millones de toneladas de carbono

pròxim Publicar

Anterior Publicar

Deixar una resposta

© 2022 Fauna Marina Balear

Autor Anders Norén

Creative Commons License
Except where otherwise noted, the content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.