Fauna Marina Balear

Política de privadesa

POLÍTICA DE PRIVACITAT 

Darrera actualització: Gener 2021. 

1. INFORMACIÓ A L’USUARI 

FAUMARINA., com a Responsable del Tractament, li informa que, segons  el  que  disposa  el  Reglament  (UE)  2016/679,  de  27  d’abril,  (RGPD)  ia  la  L.O.  3/2018,  de  5  de  desembre,  de  protecció  de  dades  i  garantia  dels  drets  digitals  (LOPDGDD),  tractarem  les  seves  dades  tal  com  reflectim  a  la  present  Política  de  Privadesa.

En aquesta Política de Privadesa descrivim com recollim les seves dades personals  i per què les recollim, què fem amb elles, amb qui les compartim, com les protegim  i les seves opcions quant al tractament de les seves dades personals. 

Aquesta Política s’aplica al tractament de les dades personals recollides per  l’empresa per a la prestació dels seus serveis. Si accepteu les mesures d’aquesta  Política, accepteu que tractem les vostres dades personals com es defineix en  aquesta Política. 

2. CONTACTE 

Denominació social: FAUNA MARINA

Nom comercial: FAUMARINA

CIF: S0768200H 

Domicili: Carrer de Pere Amorós, 4, 07570 Artà, Illes Balears

e-mail: arossello.a@faumarina.com

3. PRINCIPIS CLAU 

Sempre  hem  estat  compromesos  amb  prestar  els  nostres  serveis  amb  el més  alt  grau  de  qualitat,  cosa  que  inclou  tractar  les  seves  dades  amb  seguretat  i  transparència. Els nostres principis són: 

Legalitat:  Només  recopilarem  les  seves  Dades  personals  per  a  finalitats  específiques, explícites i legítimes. 

Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal a allò  que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als que s’han recopilat. Limitació  de  la  Finalitat: Només  recollirem les  vostres  dades  personals  per  als  fins declarats i només segons els vostres desitjos. 

Precisió: Mantindrem les vostres dades personals exactes i actualitzades. Seguretat  de  les  Dades:  Apliquem  les  mesures  tècniques  i  organitzatives  adequades i proporcionals als riscos per garantir que les seves dades no pateixin  danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o  la seva pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit. Accés  i  Rectificació: Disposem de mitjans perquè accedeixi o rectifiqui les seves  dades quan ho consideri oportú. 

Conservació: Conservem les vostres dades personals de manera legal i apropiada i  només mentre és necessari per als fins per als que s’han recopilat. Les transferències internacionals: quan es doni el cas que les seves dades siguin  transferides fora de la UE/EEE es protegiran adequadament. 

Tercers:  L’accés i la  transferència  de  dades  personals  a  tercers  es  duen  a  terme  d’acord  amb les lleis i  els  reglaments  aplicables i  amb les  garanties  contractuals  adequades. 

Màrqueting Directe  i galetes: Complim amb la legislació aplicable en matèria de  publicitat i galetes. 

4. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS Els tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:

• Dades de caràcter identificatiu. 

També  recollim  automàticament  dades  sobre  la  seva  visita  al  nostre  lloc  web  segons es descriu a la política de cookies. 

Sempre  que  sol·licitem les  vostres Dades  personals,  us informarem amb  claredat  de  quines  dades  personals  recollim  i  amb  quina  finalitat.  En  general,  recollim  i  tractem les vostres dades personals amb el propòsit de: 

• Proporcionar informació, serveis, productes, informació rellevant i novetats  al sector. 

• Enviament de comunicacions. 

5. LEGITIMITAT 

D’acord  amb  la  normativa  de  protecció  de  dades  aplicable,  les  vostres  dades  personals es podran tractar sempre que: 

• Ens  ha  donat  el  consentiment  als  efectes  del  tractament.  Per  descomptat,  podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment. 

• Per requeriment legal. 

• Per existir un interès legítim que no es vegi menyscabat pels seus drets de  privadesa,  com  per  exemple  l’enviament  d’informació  comercial  bé  per  subscripció a la nostra newsletter o per la seva condició de client. 

• Per  necessària  per  a  la  prestació  d’algun  dels  nostres  serveis  mitjançant  relació contractual entre vostè i nosaltres. 

6. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS 

Les  dades  poden  ser  comunicades  a  empreses  relacionades  amb  FAUMARINA. per a la prestació dels diversos serveis en qualitat d’encarregats del  tractament. L’empresa no farà cap cessió, excepte per obligació legal. 

7. ELS SEUS DRETS 

En  relació  amb  la  recollida  i  tractament  de  les  vostres  dades  personals,  podeu  posar-vos en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per: 

• Accedir a les vostres dades personals ia qualsevol altra informació indicada  a l’article 15.1 del RGPD. 

• Rectificar les  dades  personals  que  siguin inexactes  o  estiguin incompletes  d’acord amb l’article 16 del RGPD. 

• Suprimir les dades personals d’acord amb l’article 17 del RGPD. • Limitar el  tractament  de les  vostres  dades  personals  d’acord amb l’article  18 del RGPD. 

• Sol·licitar  la  portabilitat  de  les  vostres  dades  d’acord  amb  l’article  20  del  RGPD. 

• Oposar-se al tractament de les vostres dades personals d’acord amb l’article  21 del RGPD.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna  finalitat concreta,  teniu dret a  retirar  el  consentiment  atorgat  en  qualsevol  moment,  sense  que  això  afecti  la  licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada rrhh. 

Podeu  exercir  aquests  drets  enviant  comunicació,  motivada  i  acreditada,  a arossello.a@faumarina.com

També  té  dret  a  presentar  una  reclamació  davant  de  l’Autoritat  de  control  competent  (www.aepd.es)  si  considera  que  el  tractament  no  s’ajusta  a  la  normativa vigent. 

8. INFORMACIÓ LEGAL 

Els  requisits  d’aquesta  Política  complementen,  i  no  reemplacen,  qualsevol  altre  requisit  existent  sota  la  llei  de  protecció  de  dades  aplicable,  que  serà  la  que  prevalgui en qualsevol cas. 

Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i l’empresa la pot modificar  en  qualsevol  moment.  Quan  això  passi,  us  avisarem  de  qualsevol  canvi  i  us  demanarem  que  torneu  a  llegir  la  versió  més  recent  de  la  nostra  Política  i  que  confirmeu la vostra acceptació.

© 2022 Fauna Marina Balear

Autor Anders Norén

Creative Commons License
Except where otherwise noted, the content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.